Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Dean Konjević

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Patologija divjih živali
Wildlife Pathology
Epidemiologija
Epidemiology
Ekotoksikologija
Ecotoxiology
Varstvena biologija
Conservation Biology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Zdravje prostoživečih divjih živali
/ Wildlife Health
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator