Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Clément Jean Dallard

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Algoritmična in strukturna teorija grafov
Algoritmic and structural graph theory
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator