Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Andrej Kramar

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
I/08 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 50
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Računalništvo in informatika
Computer Science and Informatics
Sistemi za podporo odločanju
Decision support systems
Poslovna inteligenca
Business intelligence
Podatkovno skladiščenje
Data warehousing
Mrežno računalništvo
Grid computing
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Management informacijskih tehnologij
/ Information Technology Management
,
Programiranje II - Koncepti programskih jezikov
/ Programming II – Concepts of Programming Languages
,
Programsko inženirstvo
/ Software Engineering
,
Računalništvo II
/ Computer Science II
,
Sistemi III - Informacijski sistemi
/ Systems III – Information Systems
,
Sistemsko programiranje
/ System Programming
,
TVS Linux in mrežne storitve
/ Practical Seminars: Linux Networking Administration
,
TVS Osnove delovanja operacijskega sistema Linux
/ Practical Seminars: Linux Essentials
,
TVS Osnove izdelave okenskih aplikacij
/ Practical Seminars: Core Windows Client Development
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator