Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Adisa Hodžić

Samostojna strokovna delavka
Professional Associate

Strokovna služba
Administration
Tajništvo dekanata
Secretariat
Delovno mesto
Position
Samostojna strokovna delavka
Professional Associate
Pisarna
Office
Kettejeva 1, Koper
Telefon
Phone
+386 5 611 76 65
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Tajništvo dekanata
/ Secretariat
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Samostojna strokovna delavka
/ Professional Associate