Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Terenske vaje

natisni

Nekateri predmeti vključujejo tudi terenske vaje (TV), ki pa na urniku niso navedene.

O izvedbi terenskih vaj se izvajalci predmeta dogovorijo neposredno s študenti ob pričetku izvajanja predmeta.

V jesenskem semestru 2022/23 se terenske vaje izvajajo pri naslednjih predmetih:

 • Biološki monitoring (5 TV),
 • Ornitologija (5 TV),
 • Arboristika (15 TV),
 • Sistematska zoologija (10 TV),
 • Ekologija (30 TV),
 • Ekologija kopenskih ekosistemov (10 TV),
 • Ekologija morja (10 TV),
 • Populacijska biologija (10 TV),
 • Varstvo kopenskih ekosistemov (15 TV),
 • Varstvena biologija morja (10 TV),
 • Biologija rastlin (10 TV),
 • Sadjarstvo (20 TV),
 • Vinogradništvo (20 TV),
 • Oljkarstvo in predelava oljk (20 TV),
 • Žlahtnjenje in razmnoževanje rastlin (10 TV),
 • Tehnologije predelave v kmetijstvu (15 TV).