Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Terenske vaje

natisni

Nekateri predmeti vključujejo tudi terenske vaje (TV), ki pa na urniku niso navedene.

O izvedbi terenskih vaj se izvajalci predmeta dogovorijo neposredno s študenti ob pričetku izvajanja predmeta.

V spomladanskem semestru 2019/20 se terenske vaje izvajajo pri naslednjih predmetih:

 • Kriptogamna botanika (20 TV),
 • Varstvena biologija (30 TV),
 • Agroekologija (20 TV),
 • Izbrana poglavja iz zoologije kopenskih živali (15 TV),
 • Herpetologija (10 TV),
 • Entomologija (10 TV),
 • Terenski praktikum (45 TV),
 • Izbrana poglavja iz zoologije morskih živali (15 TV),
 • Morska ekotoksikologija (15 TV),
 • Ekologija mediteranskih gozdnih ekosistemov (10 TV),
 • Biodiverziteta (15 TV),
 • Sistematska botanika z geobotaniko (30 TV),
 • Ekologija (30 TV),
 • Družbeni vidiki v varstveni biologiji (5 TV),
 • Varstvena ekologija morskih sesalcev (15 TV),
 • Agrofizika (5 TV),
 • Raba in varstvo tal (15 TV),
 • Gospodarjenje z gozdom in upravljanje z lesom (20 TV),
 • Vrtnarstvo (20 TV),
 • Osnove psihologije dela in organizacije (10 TV).