Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Terenske vaje

natisni

Nekateri predmeti vključujejo tudi terenske vaje (TV), ki pa na urniku niso navedene.

O izvedbi terenskih vaj se izvajalci predmeta dogovorijo neposredno s študenti ob pričetku izvajanja predmeta.

V spomladanskem semestru 2022/23 se terenske vaje izvajajo pri naslednjih predmetih:

 • Pivovarstvo (15 TV),
 • Čebelarstvo (10 TV),
 • Izbrana poglavja iz zoologije kopenskih živali (15 TV),
 • Terenski praktikum (45 TV),
 • Agroekologija (20 TV),
 • Biodiverziteta (15 TV),
 • Sistematska botanika z geobotaniko (30 TV),
 • Biologija in diverziteta vretenčanjev (10 TV),
 • Varstvena biologija (30 TV),
 • Biogegrafija (30 TV),
 • Zavarovana območja in trajnostna raba (15 TV),
 • Morska botanika (5 TV),
 • Izbrana poglavja iz zoologije morskih živali (15 TV),
 • Agrofizika (5 TV),
 • Raba in varstvo tal (15 TV),
 • Gospodarjenje z gozdom in uporavljanje z lesom (20 TV),
 • Vrtnarstvo (20 TV),
 • Varstvo narave in trajnostno kmetijstvo (10 TV),
 • Ribištvo (5 TV),
 • Varstvo rastlin, diagnostika in fitofarmacija (5 TV),
 • Zootehnika v Sredozemlju (10 TV).