Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Terenske vaje

natisni

Nekateri predmeti vključujejo tudi terenske vaje (TV), ki pa na urniku niso navedene.

O izvedbi terenskih vaj se izvajalci predmeta dogovorijo neposredno s študenti ob pričetku izvajanja predmeta.

V spomladanskem semestru 2018/19 se terenske vaje izvajajo pri naslednjih predmetih:

 • Varstvena biologija (30 TV),
 • Paleoekologija (15 TV),
 • Terenski praktikum (45 TV),
 • Zdravje prostoživečih divjih živali (15 TV),
 • Morska botanika (5 TV),
 • Biologija in ekologija opraševanja (15 TV),
 • Ornitologija (15 TV),
 • Osnove psihologije dela in organizacije (10 TV),
 • Pedologija in raba tal (5 TV),
 • Biodiverziteta in ekologija Sredozemlja (15 TV),
 • Ekologija (30 TV),
 • Okoljski monitoring (15 TV),
 • Biogeografija (30 TV),
 • Sonaravna živinoreja v sredozemskem okolju (15 TV),
 • Osnove varstva rastlin (10 TV).