Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 28. julij 2020 STEP CHANGE: nov projekt programa Obzorje 2020 v duhu državljanske znanosti

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila vodenje novega projekta programa Obzorje 2020 z naslovom STEP CHANGE (Science Transformation in EuroPe through Citizens involvement in HeAlth, coNservation and enerGy rEsearch), ki združuje različna področja znanosti, povezuje pa jih iniciativa državljanske znanosti (Citizen Science Initiative). Triletni projekt v vrednosti 2.195.836,25 EUR se bo uradno začel 1. januarja 2021, projektni konzorcij pa sestavlja enajst partnerjev iz sedmih držav Evropske unije ter Ugande, ki bodo sodelovali z raziskavami na različnih področij znanosti, od energije in zdravja ljudi ter okolja.

Namen projekta STEP CHANGE je razvoj programske opreme za zbiranje podatkov, povečanje števila zbiralcev podatkov (vključno z ljubitelji narave, fotografi itd.), vzpostavitev protokolov ter povečanje kontrole kakovosti podatkov na različnih področjih znanosti.

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT bo sodeloval tudi z raziskavo o ohranjanju prostoživečih živali v Sloveniji, kar bo pripomoglo k dodatnemu razvoju in povečanju uporabne vrednosti lovsko-informacijskega sistema ter še tesnejše sodelovanje med našimi raziskovalci, vodilnimi domačimi raziskovalci divjadi ter Lovsko zvezo Slovenije (LZS). V Sloveniji namreč že obstaja obsežna baza podatkov o divjadi, ki jo je vzpostavila LZS. Poslanstvo te nevladne organizacije, ki šteje več kot 20.000 članov, je trajnostno upravljanje z divjadjo, izobraževanje lovcev in varovanje okolja. Za dosego teh ciljev je LZS razvila celovit informacijski sistem, ki je hrkati edinstven v Evropski uniji, v njej pa se na nacionalni ravni hranijo podatki o prav vseh odvzetih osebkih divjadi v Sloveniji ter drugi pomembni podatki o populacijah prostoživečih živali (npr. vsi podatki nacionalnega monitoringa evrazijskega šakala).

Vodja projekta, prof. dr. Elena Bužan, je nad pridobitvijo pomembnega mednarodnega projekta zelo ponosna: »Ob sodelovanju najširše javnosti naslavlja izjemno pomembna vprašanja današnjega časa, kot so zmanjševanje porabe energije, zdravje oz. kardiovaskularne bolezni in pretilnost ljudi, širjenje zoonoz in drugih infekcijskih bolezni (vključno s Covid-19) in seveda monitoring ter varstvo prostoživečih živali. V povezavi s slednjim je izjemnega pomena, da bo celoten sklop potekal v Sloveniji, ki se ponaša z v svetu enim najboljših modelov upravljanja divjadi. Zato sem zelo vesela, da bomo pri tem – poleg z raziskovalci z drugih domačih institucij – sodelovali z Lovsko zvezo Slovenije, kar bo močno ukrepilo vrednost raziskave, povezanost med raziskovalci in lovci kot končnimi uporabniki raziskovalnih dosežkov ter, kar je morda najpomembnejše, tudi zaupanje med različnimi deležniki«.

(prof. dr. Elena Bužan)

Izvedbo projekta STEP CHANGE so v Sloveniji podprli Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije, Visoka šola za varstvo okolja ter Lovska zveza Slovenije.

Naj omenimo še, da se 30. julija 2020 zaključuje projekt STARBIOS 2, od začetka letošnjega leta do konca leta 2022 pa raziskovalci UP FAMNIT sodelujejo tdui na projektu RESBIOS, ki združuje raziskave in inovacije s področja bioznanosti. Vsi navedeni projekti se izvajajo in so finančno podprti znotraj programa Obzorje 2020.

Našim raziskovalcem iskreno čestitamo!