Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

W3B: Open stakeholder workshop

natisni

What we Wood believe? Societal perceptions of the forest-based sector and its products towards a sustainable society.

Nosilna institucija: Kompetenzzentrum Holz GmbH
Nosilna institucija na UP: UP FAMNIT

Danes je gozdno lesni sektor bolj kot kadarkoli prej v položaju vse večjega družbenega interesa. Razlog je v posledicah vplivov klimatskih sprememb na gozdove, podnebni politiki, vključno z gozdovi in lesnimi produkti v računovodstvu ogljika ter v lesnih izdelkih, ki nadomeščajo energetsko potratne materiale (npr. lesena gradnja). Poleg tega postaja lesna biomasa vse pomembnejša surovina za biorafinerije in proizvodnjo energije na poti k post-ogljični družbi, kar vodi posledično do vse večjega povpraševanja po lesu in njegovi mobilizaciji iz gozdov, za katere je značilno razdrobljeno lastništvo ter trajnostne sečnje.

V luči tega razvoja je glavni cilj projekta ustvarjanje inovativnih stroškovno učinkovitih načinov komunikacije pomena evropskega gozdno-lesnega sektorja in njihovih izdelkov za trajnostno družbo do oblikovalcev politik in potrošnikov. Projekt W3WB – Wood Belive? bo vključeval sociološko-ekonomske raziskave gozdno-lesnega sektorja v Avstriji, na Finskem, Nemčiji, Norveški in v Sloveniji. Rezultati se bodo nanašali na celotno vrednostno verigo od gozda do končnih izdelkov ter vključevali najnovejše razvojne strategije posameznih sektorjev in jih še nadgradili. Rezultati bodo ustvarili jasne in dovolj natančne informacije s sporočilno vrednostjo. Raziskave o učinkih zaznav in mnenj, ki so jih povzročũle dodatne informacije, bodo uporabljene pri prepoznavanju in obravnavanju posebnih ciljnih skupin (arhitekti, strokovna javnost, uporabniki). Na podlagi teh rezultatov bo mogoče razviti specifične komunikacijske strategije za prenos ustreznih podatkov, spodbuditi javno razpravo in doseči družbeno sprejemljivost ter podporo sektorja in njegovih proizvodov za doseganje trajnostne družbe.

Projekt W3B se nadaljuje s komuniciranjem projektnih aktivnosti vsem ključnim deležnikom ter vabilom k izpolnjevanju ankete, ki jo s partnerji izvajamo pri zgoraj omenjenem projektu W3B. S tem nam boste resnično pomagali pri nadaljevanju aktivnosti projekta. Anketa je dostopna na tej povezavi.

Vabljeni k udeležbi na tretji delavnici z naslovom »Public perception of wood as building material«, ki bo 24. septembra 2015 potekala v Ljubljani.

  INVITATION TO THE 3rd STAKEHOLDER WORKSHOP

  W3B NEWSLETTER - SEPTEMBER 2015

***

Arhiv preteklih objav:

  W3B NEWSLETTER - JUNE 2015

   INVITATION TO THE SECOND STAKEHOLDER WORKSHOP 

W3B NEWSLETTER - MARCH 2015