Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Konferenca Gozdno-lesna veriga v evropskem raziskovalnem prostoru

natisni

Na Univerzi na Primorskem je v četrtek, 3. aprila 2014, potekala konferenca Gozdno-lesna veriga v evropskem raziskovalnem prostoru.

Konference so se udeležili tako predstavniki inštitucij iz Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, kot tudi predstavniki industrije, ki so aktivni v slovenskem in evropskem raziskovalnem prostoru na področju gozdno-lesnega sektorja. Zbrane sta uvodoma nagovorila rektor UP prof. dr. Dragan Marušič in Tomaž Boh, vodja sektorja za znanost na MIZŠ.

Namen konference je bil predstaviti uspehe slovenskih inštitucij v evropskem raziskovalnem prostoru na področju gozdno-lesne verige. V zadnjih nekaj letih smo namreč številne raziskovalne inštitucije in podjetja uspešno prijavili projekte na razpise ERA-NET in ERA-NET plus iniciative WoodWisdom-Net, ki podpira raziskave in razvoj v celotni vrednostni in inovacijski verigi gozdno lesnega sektorja. Naraščajočo uspešnost in uveljavljenost slovenskih inštitucij in podjetij te stroke v evropskem raziskovalnem in razvojnem prostoru dokazuje dejstvo, da je bilo v letu 2013 na zadnjem razpisu tega inštrumenta financiranja raziskav in razvoja od 23 odobrenih projektov kar 7 takih s slovensko udeležbo. Vsi ti uspehi ne bi bili mogoči brez izdatne podpore, ki jo je zagotovila Vlada Republike Slovenije preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Da bi lahko uspešno nadaljevali internacionalizacijo tega za Slovenijo strateškega sektorja, bomo tovrstno pomoč potrebovali tudi v prihajajočih letih. Katastrofalni dogodek, ki je prejšnji mesec povzročil nepopisno škodo v slovenskih gozdovih je le še dodaten opomnik, da Slovenija potrebuje vitalno inovacijsko in vrednostno verigo pridelave in predelave lesa, ki je vpeta v mednarodno okolje in s svojo odličnostjo lahko izkorišča naravne danosti naše države ter omili negativne ekonomske, socialne in okoljske vplive neizbežnih podnebnih sprememb in ekonomskih ciklov.

Na konferenci so slovenski partnerji predstavili projekte WoodWisdom-Net, pri katerih sodelujejo ali jih vodijo, ter njihov pomen za slovensko znanost in industrijo. Predstavljeni so bili tako projekti, ki se začenjajo izvajati v teh mesecih kot projekti, ki so bili uspešni na razpisu ERA-NET iniciative WoodWisdom-Net leta 2011.

Častni gost konference je bil dr. Andreas Kleinschmit von Lengefeld, direktor Innovation Research na Institut technologique FCBA iz Pariza. Razlog, da smo ga povabili, je, da ima kot dolgoletni podpornik razvoja iniciative WoodWisdom-Net željo in vizijo kako uspešno zgodbo WoodWisdom-Net v prihodnosti še nadgraditi. Na konferenci nam je predstavil transnacionalne RTDI programe za gozdno-lesni sektor, ki jih bi moral evropski gozdno-lesni sektor izkoristiti v prihodnje.

Ob uspešno izvedeni konferenci, ki so jo poleg predstavitev najrazličnejših inovativnih projektov gozdno-lesnega sektorja obogatile diskusija, izmenjava mnenj in želja po večjem sodelovanju v vrednostni gozdno-lesni verigi in med inštitucijami v Sloveniji, smo udeleženci sklenili, da dogodek ponovimo v naslednjem letu, in sicer v prvem tednu aprila 2015. Naslednja konferenca bo na Univerzi na Primorskem organizirana v okviru WoodWisdom projekta W3B WoodBelieve, katerega cilj je ustvarjanje inovativnega in učinkovitega načina komuniciranja o pomenu evropskega gozdno-lesnega sektorja.

Predstavitve so na voljo na spodnjih povezavah

Začetek konference
Kim Križanec Turk 
Andreas Kleinschmit

1. del
EU HARDWOODS (Iztok Šušteršič)
BIOSHAPES (Uroš Mavr)
AEROWOOD (Uroš Maver)
CaReWood (Andrej Brodnik)
ReWoBioRef (Miha Humar)
W3B Wood Believe (Manja Kitek Kuzman)

2.del
PINOBI(Primož Oven)
BIOFOAMBARK (Milan Šernek)
COOL (Lidija Zadnik-Stirn)
LBTGC (BrunDujič)
WOODAPPS (Robert Robek)
REGIOPOWER (Anže Japelj)