Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študijska literatura / Study Literature

natisni

Algebra I

DOBOVIŠEK, Mirko
Naloge iz algebre I / Mirko Dobovišek, Damjan Kobal, Bojan Magajna. - 7. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2005. - 146 str. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 20)
ISBN 961-212-108-7
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/223196160

GRASSELLI, Jože
Linearna algebra / Jože Grasselli. Linearno programiranje / Alojzij Vadnal ; [slike [pri obeh delih] je narisal Berto Žitko]. - 4. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2003 ([Ljubljana] : Migraf). - 189 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 23)
500 izv. - Bibliografija: str. 132, 185. - Kazalo
ISBN 961-212-030-7
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/126827008

KRAMAR, Edvard
Rešene naloge iz linearne algebre / Edvard Kramar. - 5. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2003 (Ljubljana : Migraf). - 94 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 24)
300 izv.
ISBN 961-212-038-2
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/126901504

LANG, Serge, 1927-2005
Linear algebra : with 21 illustrations / Serge Lang. - 3rd ed. – New York [etc.] : Springer, 1987. - IX, 285 str. ; 25 cm. - (Undergraduate texts in mathematics)
Kazalo
ISBN 0-387-96412-6
ISBN 3-540-96412-6
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/22628097

LIPSCHUTZ, Seymour
3000 solved problems in linear algebra / Seymour Lipschutz. - [2nd ed.]. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1989. - 480 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Schaum's solved problems series)
ISBN 0-07-038023-6 (ISBN 10)
ISBN 978-0-07-038023-3 (ISBN 13)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/3793241

Algebra II

VIDAV, Ivan
Algebra / Ivan Vidav ; [slike Franc Lebedinec]. - 5. natis. – Ljubljana : DMFA - založništvo, 2003 (Ljubljana : Kurir). - 340 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij / DMFA - založništvo ; 4)
200 izv. - Bibliografija: str. 335. - Kazalo
ISBN 961-212-141-9
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/124753920

AXLER, Sheldon Jay
Linear algebra done right / Sheldon Axler. - 2nd ed. - New York : Springer, cop. 1997. - XV, 251 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Undergraduate texts in mathematics)
Kazalo
ISBN 987-0-387-98258-2 (broš.)
ISBN 978-0-387-98259-5
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/14481497

Abstraktna algebra

CHILDS, Lindsay N.
A concrete introduction to higher algebra / Lindsay N. Childs. - 3rd ed. - New York : Springer, cop. 2009. - XIV, 603 str. ; 25 cm. - (Undergraduate texts in mathematics, ISSN 0172-6056)
Bibliografija: str. 595-598
ISBN 978-0-387-74527-5
ISBN 978-0-387-74725-5 (e-ISBN)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/15029593

CLARK, Allan, 1935-
Elements of abstract algebra / Allan Clark. - New York : Dover Publications, 1984. - XVII, 205 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-486-64725-0
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/5517573

Analiza I

DOBOVIŠEK, Mirko
Rešene naloge iz analize I / Mirko Dobovišek, Milan Hladnik, Matjaž Omladič. - 12. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2008 ([Ljubljana] : Kagraf). - 68 str. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 6)
500 izv.
ISBN 978-961-212-068-9
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/242105600

VIDAV, Ivan
Višja matematika I / Ivan Vidav ; [slike Mirko Sajovic]. - 12. nespremenjena izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2008 ([Ljubljana] : Pleško). - 477 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 6)
1.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-212-031-3
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/239180800

Analiza III

DOBOVIŠEK, Mirko
Rešene naloge iz analize II / Mirko Dobovišek. - 2. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2001 (Ljubljana : MIGRAF). - 72 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 33)
500 izv.
ISBN 961-212-060-9
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/114643200

HVALA, Bojan
Zbirka izpitnih nalog iz analize : z namigi, nasveti in rezultati / Bojan Hvala. - 3. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2007 (Brežice : Utrip). - 137 str. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 35)
400 izv. - Bibliografija: str. 137
ISBN 978-961-212-062-7
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/233392640

Fizika

STRNAD, Janez
Fizika. Del 1 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - 10. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2007. - 281 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 9)
Vsebina na nasl. str.: Mehanika ; Toplota
ISBN 978-961-212-047-4
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/233392384

STRNAD, Janez
Fizika. Del 2, Elektrika, optika / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - 6. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2005. - str. [293]-562 : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 11)
Kazalo
ISBN 961-212-048-X
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/223130624

Matematični praktikum I

LAMPORT, Leslie
LaTeX : a document preparation system : user`s guide and reference manual / Leslie Lamport ; illustrations by Duane Bibby. - 2nd ed., 23rd printing. - Boston ... [etc.] : Addison-Wesley, 2007, cop. 1994. - XVI, 272 str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija: str. 235. - Kazalo
ISBN 0-201-52983-1 (broš.)
ISBN 978-0-201-52983-8
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/6262100

The LATEX Graphics companion / Michel Goossens ... [et al.]. - 2nd ed. - Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, cop. 2008. - XXXIV, 925 str. : ilustr. ; 24 cm + vpete barvne slike na koncu 7. pogl. - (Addison-Wesley series on tools and techniques for computer typesetting)
Bibliografija: str. [819]-834. - Kazalo
ISBN 978-0-321-50892-8 (broš.)
ISBN 0-321-50892-0 (broš.)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/11854614

The LATEX Web companion : integrating TeX, HTML, and XML / Michel Goossens, Sebastian Rahtz ; with Eitan M. Gurari, Ross Moore, and Robert S. Sutor. - 9th printing. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, 2007, cop. 1999. - XXII, 524 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Addison-Wesley series on tools and techniques for computer typesetting)
Bibliografija: str. [513]-516. - Kazalo
ISBN 0-201-43311-7
ISBN 978-0-201-43311-1
ISBN 978-0-321-51443-1 (3rd revised set)
ISBN 0-321-51443-2 (3rd revised set)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/6197844

The LATEX companion / Frank Mittelbach ... [et al.] ; and contributions by Christine Detig and Joachim Schrod. - 2nd ed., 6th printing. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, 2006, cop. 2004. - XXVII, 1090 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (Addison-Wesley series on tools and techniques for computer typesetting)
Bibliografija: str. [963]-982. - Kazalo
ISBN 0-201-36299-6 (broš.)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024066644

KOPKA, Helmut
Guide to LaTeX / Helmut Kopka, Patrick W. Daly. - 4th ed., 9th printing. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, cop. 2008. - XII, 597 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (Addison-Wesley series on tools and techniques for computer typesetting)
Bibliografija: str. 557-558. - Kazalo
ISBN 0-321-17385-6
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024051796

Matematično modeliranje

ZAKRAJŠEK, Egon, 1941-2002
Matematično modeliranje / Egon Zakrajšek. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2004. - 254 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika - fizika, ISSN 1408-1571 ; 42)
Bibliografija: str. 245-246. - Kazalo
ISBN 961-212-153-2
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/212906240

Teorija množic

BATAGELJ, Vladimir
DS1. Logika in množice. Naloge / Vladimir Batagelj, Sandi Klavžar. - 3. razširjena izd., 2. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1997 (Ljubljana : Migraf). - 126 str. : graf. Prikazi ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 25)
1.000 izv.
ISBN 961-212-039-0
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/68805632

LIPSCHUTZ, Seymour
Schaum's outline of theory and problems of set theory and related topics / Seymour Lipschutz. - 2nd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 1998. - VI, 282 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Schaum's outline series)
Nasl. na ov.: Set theory and related topics. - Kazalo
ISBN 0-07-038159-3
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/8966664

VAUGHT, Robert L., 1926-
Set theory : an introduction / Robert L. Vaught. - 2nd ed. - Boston ; Basel ; Berlin : Birkhäuser, 2001. - X, 167 str. ; 24 cm
Bibliografija: str. [135]-136. - Kazalo
ISBN 0-8176-4256-0 (broš.)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024064852

KLEENE, Stephen Cole, 1909-1994
Mathematical logic / Stephen Cole Kleene. - New York : Dover, cop. 2002. - XIII, 398 str. ; 22 cm
Kazalo. - Bibliografija: str. 371-386
ISBN 978-0-486-42533-7
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024074068

Diskretna matematika

BATAGELJ, Vladimir
DS2. Algebra in teorija grafov. Naloge / Vladimir Batagelj, Sandi Klavžar. - 4. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2005. - 141 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 27)
ISBN 961-212-056-0
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/223132416

JUVAN, Martin
Teorija grafov in kombinatorika : primeri in rešene naloge / Martin Juvan in Primož Potočnik. - 2. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2007 ([Ljubljana] : Migraf). - VI, 173 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 39)
500 izv. - Bibliografija: str. 169. - Kazalo
ISBN 978-961-212-105-1
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/231685120

ANDERSON, Ian, 1942-
A first course in combinatorial mathematics / Ian Anderson. - 2nd ed. - Oxford : Clarendon Press, 2005. - VIII, 134 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Oxford applied mathematics and computing science series)
Bibliografija: str. 121-122. - Kazalo
ISBN 0-19-859673-1
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024063060

BIGGS, Norman, 1941-
Discrete mathematics / Norman L. Biggs. - 2nd ed., reprinted. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2005. - XIV, 425 str. : ilustr. ; 26 cm
Kazalo
ISBN 0-19-850718-6
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024063572

WILSON, Robin J.
Introduction to graph theory / Robin J. Wilson. - 4th ed. - Harlow : Longman, 1996. - 171 str. : ilustr. ; 24 cm
Kazalo
ISBN 0-582-24993-7
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/39706881

Osnove numeričnega računanja

BOHTE, Zvonimir
Numerično reševanje nelinearnih enačb / Zvonimir Bohte ; [slike je narisala Janja Mikuš]. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1993 (Ljubljana : Cicerograf). - 175 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 34)
1.000 izv. - Bibliografija: str. 174
ISBN 961-212-002-1
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/34552832

BOHTE, Zvonimir
Numerično reševanje sistemov linearnih enačb / Zvonimir Bohte. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1994 (Ljubljana : Kurir). - 204 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 37)
1.000 izv. - Bibliografija: str. 203. - Kazalo
ISBN 961-212-040-4
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/45529344

WILKINSON, James Hardy
The algebraic eigenvalue problem / by J. H. Wilkinson. – Clarendon Press : Oxford, 2004, cop. 1965. - XVIII, 662 str. ; 24 cm : graf. prikazi. - (Monographs on numerical analysis)
Bibliografija: str. [649]-655. - Kazalo
ISBN 0-19-853418-3
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024064084

Računalniški praktikum

LINUX z namizjem KDE : priročnik za delo z operacijskim sistemom Linux / [avtorji] Aleš Košir ... [et al.]. - 2., prenovljena izd. - Ljubljana : Pasadena, 2003 (Itagraf). - XVI, 504 str. : ilustr. ; 24 cm + 3 el. optični diski (CD-ROM-i)
Dostopno tudi na:
http://www.pingo.org/knjiga/tex-public-2/linux-kde-2.pdf. - CD-ROM-i
vsebujejo slovensko različico Red Hat Linuxa Pingo 2.0. - Kazalo
ISBN 961-6361-29-5
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/24823557

Verjetnost

STIRZAKER, David
Probability and random variables : a beginner's guide / David Stirzaker. - 5th printing with corr. - Cambridge : Cambridge University, cop. 2007. - XII, 368 str. : graf. prikazi ; 25 cm
Kazalo
ISBN 978-0-521-64445-7 (broš.)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024055636

PITMAN, Jim
Probability / Jim Pitman. - New York : Springer, cop. 2006. - XI, 559 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Springer Texts in Statistics, ISSN 1431-875X)
Kazalo
ISBN 0-387-97974-3 (US)
ISBN 3-540-97974-3
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/14737241

Algebrske strukture

LANG, Serge, 1927-2005
Undergraduate algebra / Serge Lang. - 3rd ed. - New York [etc.] : Springer, cop. 2005. - XI, 385 str. ; 25 cm. - (Undergraduate texts in mathematics)
Kazalo
ISBN 0-387-22025-9 (alk. papir)
ISBN 978-0-387-22025-3
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024047956

CLARK, Allan, 1935-
Elements of abstract algebra / Allan Clark. - New York : Dover Publications, 1984. - XVII, 205 str. ; 24 cm
ISBN 0-486-64725-0
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/5517573

Algebraična teorija grafov

BIGGS, Norman, 1941-
Algebraic graph theory / Norman Biggs. - 2nd ed., reprinted. – Cambridge : Cambridge University, 1996. - 205 str. ; 22 cm
Bibliografija: str. 191-201. - Kazalo
ISBN 0-521-45897-8
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/6409817

GODSIL, Christopher David, 1949-
Algebraic combinatorics / C. D. Godsil. - New York ; London: Chapman & Hall, 1993. - IX, 362 str. ; 24 cm
Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 0-412-04131-6
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/2517337

Analiza IV

GRAY, Alfred, 1939-1998
Modern differential geometry of curves and surfaces with Mathematica / Alfred Gray, Elsa Abbena, and Simon Salamon. - 3rd ed. - Boca Raton : Chapman & Hall CRC, 2006. - 984 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Studies in advanced mathematics)
Bibliografiaj: str. 931-951. - Kazalo
ISBN 1-58488-448-7 (ISBN-10)
ISBN 978-0-58488-448-4 (ISBN-13)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1952100

LIPSCHUTZ, Martin M.
Schaum´s outline of theory and problems of differential geometry / by Martin Lipschutz. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1969. - 269 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Schaum's outline series)
Kazalo
ISBN 0-07-037985-8
ISBN 978-0-07-037985-5
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/7010821

Diferencialne enačbe

ZAKRAJŠEK, Egon, 1941-2002
Analiza III / Egon Zakrajšek. - 3. popravljena izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2002 ([Ljubljana] : Migraf). - 339 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematični rokopisi, ISSN 1408-6247 ; 21)
Kazalo. - Bibliografija: str. 329-330
ISBN 961-212-130-3
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/117387264

SUHADOLC, Anton, 1935-
Robni problemi za linearne diferencialne enačbe drugega reda / Anton Suhadolc. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1993 (Ljubljana : Migraf). - 56 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva ; 29)
200 izv. - Bibliografija: str. 53
ISBN 961-212-005-6
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/33632768

STRAUSS, Walter A., 1937-
Partial differential equations : an introduction / Walter A. Strauss. - New York ... [etc.] : John Wiley & sons, cop. 2008. - X, 454 str. : graf. prikazi ; 25 cm
Bibliografija: str. 427-430. - Kazalo
ISBN 978-0-470-05456-7
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024052564

FOLLAND, Gerald B.
Introduction to partial differential equations / Gerald B. Folland. - 2nd ed. - Princeton (New Jersey) : Princeton University Press, cop. 1995. - XI, 324 str. ; 24 cm
Orig. izd. izšla v Princet. ser.: Mathematical notes. - Bibliografija: str.
317-321. - Kazalo
ISBN 0-691-04361-2
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/4116569

HILDEBRAND, Francis Begnaud
Methods of applied mathematics / Francis B. Hildebrand. - 2nd ed. - New York : Dover, 1992. - 362 str. ; 22 cm
Kazalo
ISBN 0-486-67002-3
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024074580

BOYCE, William E.
Elementary differential equations and boundary value problems / William E. Boyce, Richard C. DiPrima. - 9th ed. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2008. - XIX, 796 str. ; 26 cm
Kazalo
ISBN 978-0-470-39873-9
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024094292

Financiranje zdravstvenega varstva

TOTH, Martin
Zdravje, zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje / Martin Toth. - Ljubljana : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2003 (Ljubljana : Mond grafika). - 524 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Knjižnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ; knj. št. 4)
800 izv. - Spremna beseda izdajatelja / Boris Kramberger: str. 9-10. -
Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 961-6327-08-9
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/115748096

SOCIAL health insurance systems in western Europe / edited by Richard B. Saltman, Reinhard Busse and Josep Figueras. - Maidenhead : Open University Press, 2004. - XV, 310 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (European observatory on health systems and policies series)
Bibliografija ob koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-335-21363-4 (broš.)
ISBN 0-335-21364-2 (hb)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/6749265

Funkcionalna analiza

HLADNIK, Milan
Naloge in primeri iz funkcionalne analize in teorije mere / Milan Hladnik. - 2. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov SRS, 1985 (Ljubljana : Univerzum). - 100 str. ; 23 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva ; 16 a)
Bibliografija: str.97-98
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/39940096

CONWAY, John B.
A course in functional analysis / John B. Conway. - 2nd ed. - New York [etc.] : Springer, 1990. - XVI, 399 str. ; 25 cm. - (Graduate texts in mathematics ; 96)
Bibliografija : str. [384]-389. - Kazalo
ISBN 987-0-387-97245-5
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1938440

PEDERSEN, Gert Kjærgård
Analysis now / Gert K. Pedersen. - New York [etc.] : Springer, cop. 1989. - XIV, 277 str. ; 25 cm. - (Graduate texts in mathematics ; 118)
Bibliografija: str. [267]-270. - Kazalo
ISBN 0-387-96788-5
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/2847065

Kombinatorika

KLAVŽAR, Sandi
Izbrana poglavja uporabne matematike / Sandi Klavžar, Petra Žigert. - Maribor : Pedagoška fakulteta, 2002 (Ljubljana : Littera Picta). - 150 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Učbeniki, ISSN 1580-2930 ; 3)
Bibliografija: str. 149-150
ISBN 86-80693-55-3
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/48034305

Končne geometrije

BATTEN, Lynn Margaret
Combinatorics of finite geometries / Lynn Margaret Batten. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 1997. - XIV, 193 str. : ilustr. ; 23 cm
Bibliografija: str. 176-189. - Kazalo
ISBN 0-521-59993-8 (paperback)
ISBN 0-521-59014-0 (hardback)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1584980

DEMBOWSKI, Peter, 1928-1971
Finite geometries / P. Dembowski. - Reprint of the 1968 ed. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 1997. - X, 375 str. ; 24 cm. - (Classics in mathematics, ISSN 1431-0821)
Bibliografija: str. [318]-366. - Kazalo
ISBN 3-540-61786-8
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024048212

Kriptografija in računalniška varnost

MENEZES, Alfred J., 1965-
Handbook of applied cryptography / Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 1997. - XXVIII, 780 str. ; 24 cm. - (The CRC press series on discrete mathematics and its applications)
Bibliografija: str. 663-754. - Kazalo
ISBN 0-8493-8523-7
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/6757721

KOBLITZ, Neal, 1948-
A course in number theory and cryptography / Neal Koblitz. - 2nd ed. - New York [etc.] : Springer Verlag, 1994. - X, 235 str. ; 25 cm. - (Graduate texts in mathematics ; 114)
Kazalo
ISBN 978-0-387-94293-3
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024064596

Matematične metode v fiziki

GIORDANO, Nicholas J.
Computational physics / Nicholas J. Giordano, Hisao Nakanishi. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2006. - XIII, 544 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Kazalo
ISBN 0-13-146990-8
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024053076

Matematika: metoda in umetnost

KLINE, Morris, 1908-1992
Mathematics : the loss of certainty / Morris Kline. - Oxford [etc.] : Oxford Univ., cop. 1980. - 366 str. : graf. prikazi ; 23 cm
Bibliografija: str. 355-359. - Kazalo
ISBN 978-0-19-503085-3 (broš.)
ISBN 0-19-502754-X
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/8041561

KLINE, Morris, 1908-1992
Mathematics in Western culture / Morris Kline. - New York : Oxford University Press, 1953. - X, 484 str. : ilustr. ; 22 cm
Bibliografija: str. 473-476. - Kazalo
ISBN 0-19-500714-X (broš.)
ISBN 978-0-19-500714-5
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024062292

DEVLIN, Keith J.
Mathematics : the new golden age / Keith Devlin. - 2nd ed. - London : Penguin, 1998. - [IX], 302 str. : ilustr. ; 20 cm
ISBN 978-0-140-25865-3
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024074324

BIGGS, Norman, 1941-
Discrete mathematics / Norman L. Biggs. - 2nd ed. - Oxford ; New York: Oxford University Press, 2005. - XIV, 425 str. : ilustr. ; 26 cm
Kazalo
ISBN 0-19-850718-6
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024063572

ANDERSON, Ian, 1942-
A first course in combinatorial mathematics / Ian Anderson. - 2nd ed. - Oxford: Clarendon Press, 2005. - VIII, 134 str. : garf. prikazi ; 22 cm
Bibliografija: str. 121-122. - Kazalo
ISBN 0-19-859673-1
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024063060

BAXTER, Martin, 1968-
Financial calculus : an introduction to derivative pricing / Martin Baxter, Andrew Rennie. - 17th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2008, cop. 1996.  - IX, 233 str. : garf. prikazi ; 25 cm
Kazalo
ISBN 978-0-521-55289-9
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024054868

GERBER, Hans U.
Life insurance mathematics / Hans U. Gerber ; with exercises contributed by Samuel H. Cox ; [translator of the first edition Walther Neuhaus]. - 3rd ed. - Berlin [etc.] : Springer ; Zurich : Swiss Association of Actuaries, cop. 1997.  - XVII, 217 str. : garf. prikazi ; 25 cm
Prevod dela : Lebensversicherungsmatematik. - Bibliografija: str. [213]-214. - Kazalo
ISBN 3-540-62242-X
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024048468

ZACHARY, Lois J.
The mentor's guide : facilitating effective learning relationships / Lois J. Zachary ; foreword by Laurent A. Daloz. - San Francisco (CA) : Jossey-Bass, cop. 2000. - XXV, 195 str. : tabele ; 28 cm - (The Jossey-Bass higher and adult education series)
Bibliografija: str. 187-190. - Kazalo
ISBN 978-0-7879-4742-2
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/46103297

WILSON, Robin J.
Introduction to graph theory / Robin J. Wilson. - 4th ed. - Harlow  : Longman, 1996. - 171 str. : ilustr. ; 24 cm
Kazalo
ISBN 0-582-24993-7
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/39706881

CAPINSKI, Marek, 1951-
Mathematics for fiannce : an introduction to financial engineering : with 75 figures / Marek Capinski and Tomasz Zastawniak. - London ; New York : Springer : Springer Science+Business Media, cop. 2003. - X, 310 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm - (Springer undergraduate mathematics series, ISSN 1615-2085 : SUMS)
Bibliografija: str. 303-304. - Kazalo
ISBN 1-85233-330-8 (broš. : alk. paper)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/8511516

RUDIN, Walter
Real and complex analysis / Walter Rudin. - 3rd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1987. - XIV, 416 str. : 22 cm - ([International series in pure and applies mathematics])
Bibliografija: str. 405-406. - Kazalo
ISBN 0-07-100276-6
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/2958425

BJORK, Tomas
Arbitrage theory in continuous time / Tomas Bjork. - 2nd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004. - XVIII, 466 str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija: str. 405-406. - Kazalo
ISBN 0-19-927126-7
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/2133207

HERMAN, Lee, 1950-
From teaching to mentoring : principle and practice, dialogue and life in adult education / Lee Herman, Alan Mandell. - London ; New York : RoutledgeFalmer, 2004. - 231 str. : 24 cm
Bibliografija: str. 222-226. - Kazalo
ISBN 0-415-26617-3
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1105510

Matematični praktikum II

PRATAP, Rudra, 1964-
Getting started with Matlab 7 : a quick introduction for scientists and engineers / Rudra Pratap. - New York ; Oxford : Oxford University, 2006. - X, 244 str. : ilustr. ; 25 cm
Bibliografija: str. 235. - Kazalo
ISBN 0-19-517937-4
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1262695

HARVEY, Greg
Excel 2003 for dummies / by Greg Harvey. - Hoboken, N. J. : Wiley Publishing, Inc., cop. 2003. - XVIII, 384 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm
Kazalo
ISBN 0-7645-3756-3
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024047700

Molekularno modeliranje

LEACH, Andrew R.
Molecular modelling : principles and applications / Andrew R. Leach. - 2nd ed. - Harlow, England [etc.] : Prentice Hall, 2001. - XXIV, 744 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-582-38210-6
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/15988775

Optimizacijske metode

ŽEROVNIK, Janez, 1958-
Osnove teorije grafov in diskretne optimizacije / Janez Žerovnik. - 2. popravljena izd. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2005 (v Mariboru : Tiskarna tehniških fakultet). - 173 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm
100 izv. - Bibliografija: str. 6-7 in na dnu str. - Kazalo
ISBN 86-435-0683-4
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/54389249

KREYSZIG, Erwin
Advanced engineering mathematics / Erwin Kreyszig. - 9th ed. - Hoboken, NJ [etc.] : Wiley, cop. 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 26 cm
Bibliografija: A1-A3. - Kazalo
ISBN 0-471-72897-7 (ISBN-10)
ISBN 978-0-471-72897-9 (ISBN-13)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/27410181

Optimizacijske metode v logistiki

The VEHICLE routing problem / edited by Paolo Toth, Daniele Vigo. - Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), cop. 2002. - XVIII, 367 str. : tabele, graf. prikazi ; 26 cm. - (SIAM monographs on discrete mathematics and applications)
Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy032/2001042043.html. -
Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 0-89871-498-2
ISBN 0-89871-579-2 (broš.)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/15170278

Osnove finančne matematike

BJÖRK, Tomas
Arbitrage theory in continuous time / Tomas Björk. - 2nd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004. - XVIII, 466 str. : ilustr. ; 24 cm
Dostopno tudi na:
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0620/2004273177-t.html
Sorodni elektronski vir:
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0620/2004273177-d.html
ISBN 0-19-927126-7
ISBN 978-0-19-927126-9 (alk. paper)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/2133207

CAPIŃSKI, Marek, 1951-
Mathematics for finance : an introduction to financial engineering : with 75 figures / Marek Capiński and Tomasz Zastawniak. - London ; New York : Springer : Springer Science+Business Media, cop. 2003. - X, 310 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Springer undergraduate mathematics series, ISSN 1615-2085 : SUMS)
Bibliografija: str. 303-304. - Kazalo
ISBN 1-85233-330-8 (broš. : alk. paper)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/8511516

BAXTER, Martin, 1968-
Financial calculus : an introduction to derivative pricing / Martin Baxter, Andrew Rennie. - 17th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2008, cop. 1996. - IX, 233 str. : graf. prikazi ; 25 cm
Kazalo
ISBN 978-0-521-55289-9 (hardback)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024054868

GERBER, Hans U.
Life insurance mathematics / Hans U. Gerber ; with exercises contributed by Samuel H. Cox ; [translator of the first edition Walther Neuhaus]. - 3rd ed. - Berlin [etc.] : Springer ; Zürich : Swiss Association of Actuaries, cop. 1997. - XVII, 217 str. : graf. prikazi ; 25 cm
Prevod dela: Lebensversicherungsmathematik. - Bibliografija: str.
[213]-214. - Kazalo
ISBN 3-540-62242-X
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024048468

Permutacijske grupe

DIXON, John D.
Permutation groups / John D. Dixon, Brian Mortimer. - New York [etc.] : Springer, cop. 1996. - XII, 346 str. ; 24 cm. - (Graduate texts in mathematics ; 163)
Bibliografija: str. 327-341. - Kazalo
ISBN 0-387-94599-7
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/6782297

BIGGS, Norman, 1941-
Permutation groups and combinatorial structures / N. L. Biggs, A. T. White. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 1979. - 140 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (London Mathematical Society lecture note series, ISSN 0076-0552 ; 33)
Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-521-22287-7
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/15044441

Stohastični procesi

KINGMAN, John Frank Charles
Poisson processes / J. F. C. Kingman. - Oxford : Clarendon Press : Oxford university, cop. 2002. - VIII, 104 str. ; 24 cm. - (Oxford studies in probability ; 3)
Bibliografija: str. 100-101. - Kazalo
ISBN 0-19-853693-3
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024062804

NORRIS, John Robert
Markov chains / J. R. Norris. - Cambridge : Cambridge University Press, 2008. - XVI, 237 str. ; 26 cm. - (Cambridge series in statistical and probabilistic mathematics ; no. 2)
Kazalo
ISBN 978-0-521-63396-3
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024075604

Reševanje enačb: od al-Khwarizmija do Galoisa

FRALEIGH, John B.
A first course in abstract algebra / John B. Fraleigh ; historical notes by Victor Katz. - 7th ed. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, cop. 2003. - XII, 520 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (World student series / Addison-Wesley)
Kazalo
ISBN 0-321-15608-0
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024052820

Izbrane teme iz statistike

BROCKWELL, Peter J.
Introduction to time series and forecasting / Peter J. Brockwell, Richard A. Davis. - 2nd ed. - New York ; Berlin ; Heidelberg : Springer, 2002. - XIV, 434 str. : graf. prikazi ; 24 cm + 1 CD-ROM. - (Springer texts in statistics)
Kazalo
ISBN 0-387-95351-5
ISBN 978-0-387-95351-9
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1203535

Teorija grafov

DIESTEL, Reinhard
Graph theory / Reinhard Diestel. - 3rd ed. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2006. - XVI, 410 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Graduate texts in mathematics, ISSN 0072-5285 ; 173)
Kazalo
ISBN 3-540-26183-4 (ISBN-10)
ISBN 978-3-540-26183-4 (ISBN-13)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/13870937

Teorija kodiranja

VANSTONE, Scott A.
An introduction to error correcting codes with applications / by Scott A. Vanstone and Paul C. van Oorschot. - 8th printing. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic, 2001. - XV, 289 str. ; 26 cm. - (The Kluwer international series in engineering and computer science. Communications and information theory)
Bibliografija: str. 283. - Kazalo
ISBN 0-7923-9017-2
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/12715865

APPLICATIONS of finite fields / Ian F. Blake ... [et al.] ; by Alfred J. Menezes, editor. - Boston : Kluwer Academic Publishers, cop. 1993. - XI, 218 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The Kluwer international series in engineering and computer science ; SECS 0199. Communications and information theory)
Bibliografija: str. 211-214. - Kazalo
ISBN 0-7923-9282-5
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024065364

LIDL, Rudolf
Introduction to finite fields and their applications / Rudolf Lidl, Harald Niederreiter. - Revised ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2002, cop. 1994. - XI, 416 str. : ilustr. ; 23 cm 
Bibliografija: str. 399-405. - Kazalo
ISBN 0-521-46094-8 (hbk)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/6655060

MCELIECE, Robert J.
Finite fields for computer scientists and engineers / Rober J. McEliece. - 6th printing. - Boston : Kluwer Academic Publishers, 2003. - X, 207 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (The Kluwer international series in enginering and computer science ; 23)
Bibliografija: str. [201]-202. - Kazalo
ISBN 0-89838-191-6
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024062548

LIDL, Rudolf
Finite fields / Rudolf Lidl, Harald Niederreiter ; foreword by P. M. Cohn. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 1997. - XIV, 755 str. ; 24 cm. - (Encyclopedia of mathematics and its applications ; vol. 20)
Bibliografija: str. 567-726. - Kazalo
ISBN 0-521-39231-4
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/6761561

COHEN, Henri
A course in computational algebraic number theory / Henri Cohen. - 3., corr. print. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 1996. - XX, 551 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Graduate texts in mathematics, ISSN 0072-5285 ; 138)
Bibliografija: str. [527]-539
ISBN 3-540-55640-0
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024051540

Teorija mere

RUDIN, Walter
Real and complex analysis / Walter Rudin. - 3rd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1987. - XIV, 416 str. ; 22 cm. - ([International series in pure and applied mathematics])
Bibliografija: str. 405-406. - Kazalo
ISBN 0-07-100276-6
ISBN 0-07-054234-1
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/2958425

Teorija iger

OSBORNE, Martin J.
An introduction to game theory / Martin J. Osborne. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2004. - XVII, 533 str. : ilustr. ; 25 cm
Bibliografija: str. 507-524. - Kazalo
ISBN 0-19-512895-8 (cloth)
ISBN 0-19-512896-6 (paperback)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/14804454

Topologija

PAVEŠIĆ, Petar
Rešene naloge iz topologije / Petar Pavešić, Aleš Vavpetič. - 2. izd. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1997 (Ljubljana : Kagraf). - 141 str. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 32)
300 izv. - Bibliografija: str. 140-141
ISBN 961-212-079-X
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/69856256

VRABEC, Jože
Metrični prostori / Jože Vrabec ; [slike narisal Miha Štalec, Martin Zemljič]. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1993 (v Ljubljani : Cicerograf). - 238 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 31)
500 izv. - Povzetek ; Summary. - Bibliografija: str. 229. - Kazalo
ISBN 961-212-007-2
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/35930624

Andragogika IKT podprtega izobraževanja

INGLIS, Alistair
Delivering digitally : managing the transition to the knowledge media / Alistair Inglis, Peter Ling and Vera Joosten. - 2nd ed. - London ; Sterling (Virginia) : K. Page, 2002. - XIV, 272 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Open and distance learning series)
Bibliografija: str. 259-262. - Koristne spletne strani: str. 263-267. -
Kazalo
ISBN 0-7494-3471-6
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/981606

ROGERS, Alan, 1933-
Teaching adults / Alan Rogers. - 3rd ed. - Buckingham (England) ; Philadelphia : Open University Press, 2002. - VIII, 296 str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija. str. [286]-293. - Kazalo
ISBN 0-335-21099-6 (broš.)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1061478

ADULT and continuing education : major themes in education / edited by Peter Jarvis with Colin Griffin. - London : Routledge, 2003. - 5 zv. (389; 443; 341; 457; 475 str.) ; 25 cm
Kazalo. - Vsebina: Vol. 1. Liberal adult education (part 1) ; Vol. 2.
Liberal adult education (part 2) ; Vol. 3. Vocational education ; Vol. 4.
Teaching, learning and research ; Vol. 5. Adult education - viewed from the
disciplines
ISBN 0-415-13025-5
ISBN 0-415-13026-3 (vol. 1)
ISBN 0-415-13027-1 (vol. 2)
ISBN 0-415-13028-X (vol. 3)
ISBN 0-415-13029-8 (vol. 4)
ISBN 0-415-28247-0 (vol. 5)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1123430

Geografski informacijski sistemi

GRIMSHAW, David J., 1950-
Bringing geographical information systems into business / David J. Grimshaw. - 2nd ed. - New York ; Chichester [England] : John Wiley, cop. 2000. - XIII, 346 str. : ilustr. ; 25 cm
Bibliografija na koncu posameznih poglavij. – Kazalo
ISBN 0-471-33342-5 (cl. : alk. paper)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1739845

CHRISTAKOS, George
Temporal GIS : advanced functions for field-based applications / George Christakos, Patrick Bogaert, Marc L. Serre. - Berlin [etc.] : Springer, 2002. - XII, 217 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM
Bibliografija: str. [209]-213. - Kazalo
ISBN 3-540-41476-2
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/3574137

Inteligentni sistemi in podatkovno rudarjenje

WITTEN, Ian H.
Data mining : practical machine learning tools and techniques / Ian H. Witten, Eibe Frank. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Morgan Kaufman, 2005. - XXXI, 525 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Morgan Kaufmann series in data management systems)
Bibliografija: str. 485-503. - Kazalo
ISBN 0-12-088407-0
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/2857492

HAND, David J.
Principles of data mining / David Hand, Heikki Mannila, Padhraic Smyth. - Cambridge ; London : MIT Press, cop. 2001. - XXXII, 546 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Adaptive computation and machine learning)
Bibliografija: str. [491]-524. - Kazalo
ISBN 0-262-08290-X (hc. : alk. paper)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/16121383

MITCHELL, Tom Michael, 1951-
Machine learning / Tom M. Mitchell. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1997. - XVII, 414 str. : ilustr. ; 25 cm. - (McGraw-Hill series in computer science. Artificial intelligence)
Bibliografija ob posameznih poglavjih. - Kazal
ISBN 0-07-042807-7
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/3792935

Izbrana poglavja iz algoritmov

VARGHESE, George
Network algorithmics : an interdisciplinary approach to designing fast networked devices / George Varghese. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Morgan Kaufmann, cop. 2005. - XXIV, 465 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The Morgan Kaufmann series in networking)
Bibliografija: str. 445-456. - Kazalo
ISBN 0-12-088477-1 (hbk.)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/4603476

INTRODUCTION to algorithms / Thomas H. Cormen ... [et al.]. - 2nd ed. - Cambridge (Massachusetts) : The MIT Press, cop. 2001. - XXI, 1180 str. : graf. prikazi ; 23 cm
Bibliografija: str. [1127]-1143
ISBN 0-262-03293-7 (hc. : alk. paper)
ISBN 0-07-013151-1 (McGraw-Hill)
ISBN 978-007-013151-4
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/2547284

MOTWANI, Rajeev
Randomized algorithms / Rajeev Motwani, Prabhakar Raghavan. - 9th printing. - Cambridge : Cambridge Univ., cop. 2007. - IX, 476 str. : ilustr. ; 26 cm
Bibliografija: str. 447-466. - Kazalo
ISBN 978-0-521-47465-8
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024056148

BORODIN, Allan
Online computation and competitive analysis / Allan Borodin, Ran El-Yaniv. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2005. - XVIII, 414 str. : graf. prikaz. ; 25 cm
Bibliografija: str. 389-402. - Kazalo
ISBN 0-521-61946-7 (broš.)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024057428

KNUTH, Donald Ervin, 1938-
The art of computer programming. Vol. 1, Fundamental algorithms / Donald E. Knuth. - 3rd ed., 24th printing. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, 2008, cop. 1997. - XIX, 650 str. : graf. prikazi ; 25 cm
Bibliografija: str. 457-465.- Kazalo
ISBN 0-201-89683-4 (vol. 1)
ISBN 0-201-48541-9 (komplet)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024065876

KNUTH, Donald Ervin, 1938-
The art of computer programming. Vol. 2, Seminumerical algorithms / Donald E. Knuth. - 3rd ed., 23rd printing. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, 2008, cop. 1998. - XIII, 762 str. : graf. prikazi ; 25 cm
Dodatni podatek o izdaji na ščitnem ovitku. - Kazalo
ISBN 0-201-89684-2 (vol. 2)
ISBN 0-201-48541-9 (komplet)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024066132

KNUTH, Donald Ervin, 1938-
The art of computer programming. Vol. 3, Sorting and searching / Donald E. Knuth. - 3rd ed., 24th printing. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, 2008, cop. 1998. - XIII, 780 str. : graf. prikazi ; 25 cm
Kazalo
ISBN 0-201-89685-0 (vol. 3)
ISBN 0-201-48541-9 (komplet)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024066388

Jezikovne tehnologije

MANNING, Christopher D.
Foundations of statistical natural language processing / Christopher D. Manning, Hinrich Schütze. - 6th printing, with corrections. - Cambridge ; London : MIT Press, 2003, cop. 1999. - XXXVII, 680 str. : ilustr. ; 24 cm
Dostopno tudi na internetu. - Bibliografija: str. 611-655. - Kazalo
ISBN 0-262-13360-1
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/18284583

Mentorstvo v IKT podprtem izobraževanju

ZACHARY, Lois J.
The mentor's guide : facilitating effective learning relationships / Lois J. Zachary ; foreword by Laurent A. Daloz. - San Francisco (CA) : Jossey-Bass, cop. 2000. - XXV, 195 str. : tabele ; 28 cm. - (The Jossey-Bass higher and adult education series)
Bibliografija: str. 187-190. - Kazalo
ISBN 978-0-7879-4742-2
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/46103297

HERMAN, Lee, 1950-
From teaching to mentoring : principle and practice, dialogue and life in adult education / Lee Herman, Alan Mandell. - London ; New York : RoutledgeFalmer, 2004. - 231 str. ; 24 cm
Bibliografija: str. 222-226. - Kazalo
ISBN 0-415-26617-3 (kart.)
ISBN 0-415-26618-1 (broš.)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1105510

Načrtovanje podatkovnih baz

RAMAKRISHNAN, Raghu
Database management systems / Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke. - 3rd ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2003. - XXXII, 1065 str. : ilustr. ; 24 cm
Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/mh023/2002075205.html
Sorodni elektronski vir:
http://www.loc.gov/catdir/description/mh024/2002075205.html. -
Bibliografija: str. 1005-1044. - Kazalo
ISBN 0-07-246563-8
ISBN 0-07-115110-9 (ISE)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1236848

Osnove bioinformatike

LEVINE, John R.
Lex & yacc / John R. Levine, Tony Mason, Doug Brown. - Minor corr. - Sebastopol : O`Reilly & Associtates, 1995. - XXII, 366 str. ; 23 cm. - (A nutshell handbook. UNIX programming tools)
Bibliografija: str. 339-340. - Kazalo. - Slovar
ISBN 1-56592-000-7
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/3588903

BIOLOGICAL sequence analysis : probabilistic models of proteins and nucleic acids / Richard Durbin ... [et al.]. - 12th printing. – Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2007, cop. 1998. - XI, 357 str. : ilustr. ; 25 cm
Bibliografija: str. 327-345. -Kazalo
ISBN 978-0-521-62971-3 (broš.)
ISBN 978-0-521-62041-3 (hardback)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024063316

JONES, Neil C.
An introduction to bioinformatics algorithms / Neil C. Jones and Pavel A. Pevzner. - Cambridge : MIT Press, 2004. - XVIII, 435 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Computational molecular biology)
Kazalo
ISBN 0-262-10106-8 (vez.)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/54351361

PEVZNER, Pavel
Computational molecular biology : an algorithmic approach / Pavel A. Pevzner. - 2nd printing. - Cambridge ; London : The MIT Press, 2001. - XII, 314 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Computational molecular biology)
Bibliografija: str. 275-307. - Kazalo
ISBN 0-262-16197-4
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/2692948

GUSFIELD, Dan
Algorithms on strings, trees, and sequences : computer science and computational biology / Dan Gusfield. - 11th printing. - New York : Cambridge University Press, 2008, cop. 1997. - XVIII, 534 str. : ilustr. ; 26 cm
Bibliografija: str. 505-523. - Kazalo
ISBN 0-521-58519-8
ISBN 978-0-521-58519-4
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024074836

Osnove podatkovnih baz

SILBERSCHATZ, Abraham
Database system concepts / Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. - 5th ed. - Maidenhead : McGraw-Hill Education, cop. 2006. - XXV, 1024 str. ; 23 cm
Previous ed.: Boston, Mass.; London: McGraw-Hill, 2002. - Bibliografija:
str. 1101-1128. - Kazalo
ISBN 0-07-124476-X (broš.)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1553623

Podatkovne strukture in algoritmi

KOZAK, Jernej
Podatkovne strukture in algoritmi / Jernej Kozak ; [slike Miha Štalec]. - 2. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1997 (Ljubljana : Migraf). - 384 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 27)
300 izv. - Bibliografija: str. 371. - Kazalo
ISBN 961-212-072-2
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/67010304

Prevajalniki

COMPILERS : principles, techniques, & tools / Alfred V. Aho ... [et al.]. - 2nd ed. - Boston [etc.] : Pearson/Addison Wesley, cop. 2007. - XXIV, 1009 str. : ilustr. ; 24 cm
Kazalo
ISBN 0-321-49169-6
ISBN 978-0-321-49169-5
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024063828

APPEL, Andrew W., 1960-
Modern compiler implementation in Java / Andrew W. Appel with Jens Palsberg. - 2nd ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2002. - X, 501 str. : ilustr. ; 24 cm
Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/cam031/2002073453.html. - Bibliografija: str. 487-494. - Kazalo.
ISBN 0-521-82060-X
ISBN 978-0-521-82060-8
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/6160724

Programiranje I – Osnove Jave

MITCHELL, John C.
Concepts in programming languages / John C. Mitchell. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2003. - X, 529 str. : graf. prikazi ; 26 cm
Kazalo
ISBN 0-521-78098-5
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/12251481

Programiranje III – Vzporedno programiranje

QUINN, Michael Jay
Parallel programming in C with MPI and OpenMP / Michael J. Quinn. - [McGraw-Hill international ed.]. - Boston [etc.] : McGraw-Hill Higher Education, cop. 2004. - XIV, 529 str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija: str. 515-519. - Kazalo
ISBN 007-123265-6 (IE)
ISBN 007-282256-2 (nepravilen ISBN)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/5279828

Programsko inženirstvo

JACOBSON, Ivar
The unified software development process / Ivar Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh. - 11th printing. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, cop. 2007. - XXIX, 463 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (The Addison-Wesley object technology series)
Kazalo
ISBN 0-201-57169-2
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024055124

PRESSMAN, Roger S.
Software engineering : a practitioner's approach / Roger S. Pressman. - 6th ed. - Boston (Mass.) : McGraw-Hill, cop. 2005. - XXXII, 880 str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-07-285318-2 (vez.)
ISBN 0-07-301933-X
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/18831143

OBJECT-oriented software engineering : a use case driven approach / Ivar Jacobson ... [et al.]. - Revised printing. - Wokingham [etc.] : ACM Press : Addison-Wesley, 2004. - XX, 524 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Bibliografija: str. 513-520. - Kazalo
ISBN 0-201-54435-0
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024062036

Računalniška omrežja

TANENBAUM, Andrew S., 1944-
Computer networks / Andrew S. Tanenbaum. - 4th ed. - Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice Hall PTR, cop. 2003. - XX, 891 str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija: str. 848-868. - Kazalo
ISBN 0-13-038488-7
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/3279956

TRČEK, Denis
Managing information systems security and privacy / Denis Trček. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2006. - XIII, 235 str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija: str. 211-230. - Kazalo
ISBN 3-540-28103-7 (ISBN-10)
ISBN 978-3-540-28103-0 (ISBN-13)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/19469863

Računalniška varnost

STALLINGS, William
Cryptography and network security : principles and practices / William Stallings. - 4th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XVI, 680 str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija: str. 663-672. -Kazalo
ISBN 0-13-202322-9 (broš.)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/6763860

Računska geometrija

HANDBOOK of discrete and computational geometry / edited by Jacob E. Goodman, Joseph O'Rourke. - 2nd ed. - Boca Raton [etc.] : Chapman & Hall/CRC, cop. 2004. - XVII, 1539 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (The CRC Press series on discrete mathematics and its applications)
Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 1-58488-301-4
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/13194841

O'ROURKE, Joseph
Computational geometry in C / Joseph O'Rourke. - 10th printing. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, cop. 2007. - XIII, 376 str. : graf. prikazi ; 26 cm
Bibliografija: str. [351]-360. - Kazalo
ISBN 978-0-521-64976-6 (broš.)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024055892

COMPUTATIONAL geometry : algorithms and applications / Mark de Berg ... [et al.]. - 3rd ed. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2008, cop. 1997. - XII, 386 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm
Bibliografija: str. 357-376. - Kazalo
ISBN 978-3-540-77973-5 (hbk)
ISBN 978-3-540-77974-2 (e-book)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/7459401

Sistemi I – Strojna oprema

HENNESSY, John L.
Computer architecture : a quantitative approach / John L. Hennessy, David A. Patterson ; with contributions by Andrea C. Arpaci-Dusseau ... [et al.]. - 4th ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier ; San Francisco : Morgan Kaufmann, cop. 2007. - XXVII, 423, [251] str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM)
Sorodni elektronski vir:
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0618/2006024358.html (Kazalo). -
Bibliografija: str. R1-R28. - Kazalo
ISBN 0-12-370490-1 (ISBN 10)
ISBN 978-0-12-370490-0
ISBN 0-12-373590-4 (CD-ROM, ISBN-10)
ISBN 978-0-12-373590-4 (CD-ROM)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/5897556

Sistemi III – Informacijski sistemi

WHITTEN, Jeffrey L.
Systems analysis and design methods / Jeffrey L. Whitten, Lonnie D. Bentley ; with contributions by Gary Randolph. - 7th ed. - Boston : McGraw-Hill/Irwin, cop. 2007. - XV, 747 str. : ilustr. ; 29 cm
Ovojni nasl.: Systems analysis & design methods. - Bibliografija na koncu
poglavij. - Kazalo
ISBN 0-07-305233-7
ISBN 978-0-07-305233-5 (ISBN-13)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/2567275

Sistemsko programiranje

UNIX power tools / Shelley Powers ... [et al.]. - 3rd ed. – Beijing [etc.] : O'Reilly, cop. 2002. - XXXVIII, 1113 str. ; 24 cm
Kazalo
ISBN 0-596-00330-7
ISBN 978-0-596-00330-2
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024052308

WALL, Larry
Programming Perl / Larry Wall, Tom Christiansen & Jon Orwant. - 3rd ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2000. - XXXIII, 1067 str. : ilustr. ; 24 cm
Kazalo
ISBN 0-596-00027-8
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/22607621

TOR III – Teorija formalnih jezikov in izračunljivost

HOPCROFT, John E., 1939-
Introduction to automata theory, languages, and computation / John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman. - 3rd ed. - Boston [etc.] : Pearson/Addison Wesley, cop. 2007. - XVII, 535 str. : ilustr. ; 25 cm
Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-321-45536-3 (trda vezava)
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024065620

MARTIN, John C.
Introduction to languages and the theory of computation / John C. Martin. - 3rd ed. - Boston [etc.] : McGraw Hill, 2003. - XIII, 543 str. : ilustr. ; 24 cm
Kazalo. - Bibliography: str. 529-530
ISBN 978-0-07-232200-2
ISBN 0-07-232200-4
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024075092

Uporaba IKT v izobraževanju

The CHANGING face of learning technology / edited by David Squires, Gráinne Conole and Gabriel Jacobs. - Cardiff : University of Wales press, 2000. - VI, 182 str. : ilustr. ; 25 cm
Bibliografija na koncu posameznih poglavij
ISBN 0-7083-1681-6
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/upuk/1024064340