Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Knjiga in DVD Andreja Marušiča

natisni

Knjiga Javno duševno zdravje ????

"S knjigo  Javno duševno zdravje dobiva Slovenija izjemen tekst o razsežjih duševnega zdravja in duševnih motenj, tekst, ki je zgleden primer strokovne odličnosti. Le strokovnjak največjih kapacitet, največje znanstvene erudicije in neverjetne organizacijske angažiranosti ga je sposoben napisati. To pa je veliko prezgodaj preminuli Andrej Marušič (1965 - 2008) nedvomno bil. Ta jedrnata knjiga ingeniozno združuje poglobljenost, preglednost in razumljivost. Iz nje so jasno razvidne smernice in temelji, ki pomenijo zasnovo javnega duševnega zdravja na ravni, ki jo lahko zavidajo države z najbolj razvitim zdravstvom. Delo, ki ga je zastavil izr. prof. dr. Andrej Marušič s sodelavci, je za nekaj stopenj dvignilo kakovost koncepta javnega duševnega zdravja in to predvsem zato, ker izhaja tudi iz vrhunskega poznavanja človekove osebnosti in medosebnih razlik. Mislim, da je bil Hans Eysenck (1916-1997), eden največjih poznavalcev človekove osebnosti vseh časov, ponosen na delo svojega nekdanjega doktoranda (če se ne motim, je bil Andrej Marušič celo njegov zadnji doktorand na University College London)."

Iz predgovora prof. dr. Janeka Muska
Likovni prolog akademskega slikarja Živka Marušiča
 

Naročilo knjige

Knjigo Andreja Marušiča in Sanje Temnik "Javno duševno zdravje" lahko naročite neposredno pri založbi Celjska Mohorjeva družba.

Prevode knjige v angleški, italijanski in srbski jezik pa lahko naročite preko spleta tako, da izpolnite spodnji obrazec z vašimi podatki.
Knjigo vam bomo poslali na vaš naslov po plačilu računa.

CENA (z DDV): 25 EUR (angleški in srbski prevod), 29 EUR (italijanski prevod)

ime, priimek:
delovna organizacija*:
davčna številka*:
davčni zavezanec*: da       ne
ulica, hišna št.:
pošta, poštna št.:
angleški prevod knjige
(Public Mental Health)
število izvodov:
italijanski prevod knjige
(Salute mentale pubblica)
število izvodov:
srbski prevod knjige
(Javno mentalno zdravlje)
število izvodov:
 
* Polje izpolnite le v primeru, da je naročnik organizacija.
 

DVD Retorika in duševno zdravjena vrh

Slovenci – slabi samomorilci ter dobri govorci

DVD je posnetek predavanja prof. dr. Andreja Marušiča, ki je bilo junija 2007 v Cankarjevem domu, v Ljubljani.

55-minutno predavanje je podnaslovljeno v petih jezikih: slovenskem, angleškem, italijanskem, nemškem in srbskem jeziku.

Predavatelj prof. dr. Andrej Marušič je bil raziskovalec, znanstvenik in terapevt na področju duševnega zdravja, depresije in samomora. Slovel je po izjemni inovativnosti, kar je v svojem predavanju podal na zanimiv in preprost način.

CENA (z DDV): 15 EUR

Naročilo DVDja

DVD lahko naročite preko spleta tako, da izpolnite spodnji obrazec z vašimi podatki.

ime, priimek:
delovna organizacija*:
davčna številka*:
davčni zavezanec*: da       ne
ulica, hišna št.:
pošta, poštna št.:
število izvodov:
 
* Polje izpolnite le v primeru, da je naročnik organizacija.