Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Assist. Prof. Tinaz Ekim

Gostujoči profesor / raziskovalec  •  Visiting Professor / Researcher


Institucija
Institution
Boğaziçi University, Turkey
Osebna stran
Personal Website
http://www.ie.boun.edu.tr/?q=faculty/t%C4%B1naz-ekim-a%C5%9F%C4%B1c%C4%B1
Kratka predstavitev
Short presentation
-
Leto gostovanja
Year of Visit
2014, 2015, 2016, 2017
Gostujoči oddelek
Hosting Department
Oddelek za matematiko
Department of Mathematics