Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Assist. Prof. Jelena Sedlar

Gostujoči profesor / raziskovalec  •  Visiting Professor / Researcher


Institucija
Institution
University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Croatia
Osebna stran
Personal Website
http://www.gradst.hr/Ofakultetu/Adresarimenik/tabid/735/agentType/View/PropertyID/1806/Default.aspx
Kratka predstavitev
Short presentation
-
Leto gostovanja
Year of Visit
2014
Gostujoči oddelek
Hosting Department
Oddelek za matematiko
Department of Mathematics