Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Assoc. Prof. Elena Resmerita

Gostujoči profesor / raziskovalec  •  Visiting Professor / Researcher


Institucija
Institution
Alpen-Adria University of Klagenfurt
Osebna stran
Personal Website
http://wwwu.uni-klu.ac.at/eresmeri/
Kratka predstavitev
Short presentation
-
Leto gostovanja
Year of Visit
2017
Gostujoči oddelek
Hosting Department
Oddelek za matematiko
Department of Mathematics