Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Assist. Prof. Dijana Pavičić Hamer

Gostujoči profesor / raziskovalec  •  Visiting Professor / Researcher


Institucija
Institution
Center for Marine Research - Ruđer Bošković Institute, Croatia
Osebna stran
Personal Website
-
Kratka predstavitev
Short presentation
-
Leto gostovanja
Year of Visit
2015, 2017
Gostujoči oddelek
Hosting Department
Oddelek za biodiverziteto
Department of Biodiversity