Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Assoc. Prof. Anja Podlesek

Gostujoči profesor / raziskovalec  •  Visiting Professor / Researcher


Institucija
Institution
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Osebna stran
Personal Website
http://psy.ff.uni-lj.si/en/people/Anja.Podlesek
Kratka predstavitev
Short presentation
-
Leto gostovanja
Year of Visit
2015
Gostujoči oddelek
Hosting Department
Oddelek za psihologijo
Department of Psychology