Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Alejandro Adler

Gostujoči profesor / raziskovalec  •  Visiting Professor / Researcher


Institucija
Institution
Positive Psychology Center, University of Pennsylvania
Osebna stran
Personal Website
https://ppc.sas.upenn.edu/people/alejandro-adler
Kratka predstavitev
Short presentation
-
Leto gostovanja
Year of Visit
2017
Gostujoči oddelek
Hosting Department
Oddelek za psihologijo
Department of psychology