University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

dr. Vita Poštuvan

Izredna profesorica / Associate Professor

Kabinet
Office
II/08 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 56
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Preučevanje in preprečevanje samomorilnega vedenja in intervencije
Suicide Research, Prevention and Interventions
Duševno zdravje
Mental Health
Bližnji po samomoru
Postvention
Socialne predstave
Social Representations
Človekove pravice v duševnem zdravju
Human Rights in Mental Health
Kvalitativno-kvantitativno raziskovanje
Quali- and Quantitative Reseach Methodology in Mental Health
Vedenjsko-kognitivna terapija
CBT
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Javno duševno zdravje
/ Public Mental Health
,
Javnozdravstvene intervencije: izbrana poglavja
/ Public-health Interventions: Selected Topics
,
Zdravstvena psihologija
/ Health Psychology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinatorica študijskega programa (Suicidologija in duševno zdravje, doktorski)
/ Study Programme Coordiantor (Suicidology and Mental Health, Doctoral)