University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

dr. Peter Rogelj

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/01 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 54
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Razpoznavanje vzorcev
Pattern Recognition
Računalniški vid
Computer Vision
Obdelava biomedicinskih slik
Biomedical Image Processing
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Izbrana poglavja iz obdelave slik
/ Selected Topics in Image Processing
,
Programsko inženirstvo
/ Software Engineering
,
Računalniška omrežja
/ Computer Networks
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator