University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

Nataša Škorja Djikanović

Pomočnik tajnika za finančno računovodsko področje
Assistant Secretary of Accounting and Finance

Strokovna služba
Administration
Finančno-računovodska služba
Accounting and Finance
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Pomočnik tajnika za finančno računovodsko področje
Assistant Secretary of Accounting and Finance
Pisarna
Office
Trg Brolo 12, Koper
Telefon
Phone
+386 5 611 75 95
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Finančno-računovodska služba
/ Accounting and Finance
Raziskovanje
Research
 

Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Pomočnik tajnika za finančno računovodsko področje
/ Assistant Secretary of Accounting and Finance