University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
-->
SI | EN

dr. Matjaž Kljun

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
I/08 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://pim.famnit.upr.si/blog
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Upravljanje z zasebnimi podatki
Personal Information Management
Komunikacija človek-računalnik
Human Computer Interaction
E-izobraževanje
E-learning
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Interakcija človek-računalnik
/ Human-Computer Interaction
,
Izbrana poglavja iz vizualizacije podatkov
/ Selected Topics in Information Visualisation
,
Oblikovanje večpredstavnostnih vsebin
/ Multimedia Design
,
Sistemi I - Strojna oprema
/ Systems I – Hardware
,
Predstojnik
Department Chair
Predstojnik HICUPa - Laboratorija za interakcijo človek-računalnik na Univerzi na Primorskem
/ HICUP - Humans Interacting with Computers at University of Primorska Laboratory, Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinator študijskega programa (Računalništvo in informatika, magistrski)
/ Study Programme Coordiantor (Computer Science, Master)
Namestnik koordinatorja študijskega programa (Računalništvo in informatika, dodiplomski)
/ Study Programme Deputy Coordinator (Computer Science, Undergraduate)