University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

Matic Jančič

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
I/03 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 62
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Ekologija morja
Marine Ecology
Sodobni pristopi v varstveni biologiji
Advanced topics in conservation biology
Populacijska biologija
Population biology
Varstvena biologija morja
Marine Conservation Biology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Ekologija kopenskih ekosistemov
/ Ecology of Terrestrial Ecosystems
,
Geografske informacijske vede in sistemi
/ Geographical Information Science and Systems
,
Morska zavarovana območja: družbeni vidiki
/ Marine Protected Areas: Social Aspects
,
Populacijska biologija
/ Population Biology
,
Sodobni pristopi k varstveni biologiji
/ Advanced Topics in Conservation Biology
,
Varstvena biologija morja
/ Marine Conservation Biology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator