University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

dr. Martina Paradiž

Lektorica / Lector

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
+386 5 663 77 00
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Angleščina kot jezik stroke
English for specific purposes
Akademski in znanstveni diskurz
Academic and Scientific Discourse
Prevodoslovje
Translation Studies
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Angleški jezik (B2)
/ English (B2)
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator