University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

Martin Senič

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biologija in diverziteta vretenčarjev
/ Biology and Diversity of Vertebrates
,
Sistematska zoologija
/ Systematic Zoology
,
Splošna botanika
/ General Botany
,
Študijska praksa z osnovami raziskovalne metodologije
/ Study Practise with Basic in Research Metodology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator