University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

dr. Katja Malovrh Rebec

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Smotrna raba energije
Rational Use of Energy
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Načrtovanje energijsko učinkovitih stavb
/ Energy Efficient Building Design
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator