University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

Katarina Kocbek

Asistentka / Assistant

Kabinet
Office
I/07 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Osebnostna prožnost
Resilience
Socialna vključenost
Social Inclusion
Preventiva nasilja
Violence Prevention
Inkluzija priseljencev in medkulturnost
Inclusion of Immigrants and Interculturality
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Osnove psihologije dela in organizacije
/ Fundamentals of Work and Organisational Psychology
,
Pedagoška psihologija
/ Educational Psychology
,
Šolska psihologija
/ School Psychology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator