University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

dr. György Kiss

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
II/05 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 59
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Končne geometrije
Finite geometry
Kombinatorična geometrija
Combinatorial geometry
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Izbrana poglavja iz teorije končnih geometrij
/ Selected Topics in Theory of Finite Geometries
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator