University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

dr. Felicita Urzi

Asistentka z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
I/04 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 79
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Biokemija
Biochemistry
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biokemija in genetika v biopsihologiji
/ Biochemistry and Genetics in Biopsychology
,
Biološki monitoring
/ Biological Monitoring
,
Organska kemija in biokemija
/ Organic Chemistry and Biochemistry
,
Osnove biokemije
/ Biochemistry Basics
,
Splošna in anorganska kemija
/ General and Inorganic Chemistry
,
Varstvo narave in trajnostno kmetijstvo
/ Nature Conservation and Sustainable Agriculture
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator