University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

dr. Ernest Ženko

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Filozofija
Philosophy
Estetika
Aesthetics
Filozofija kulture
Philosophy of Culture
Kritična teorija družbe
Critical Theory of Society
Teoretska psihoanaliza
Theoretical Psychoanalysis
Filozofija znanosti
Philosophy of Science
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Etika in človečnost
/ Ethics and Humanity
,
Psihologija komuniciranja
/ The Psychology of Communication
,
Socialna psihologija I
/ Social Psychology I
,
Uporabna socialna psihologija
/ Applied Social Psychology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator