University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

Cuauhtli Campos Mijangos

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Računalništvo in informatika
Computer Science
Komunikacija človek-računalnik
Human-Comptuer Interaction
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Interakcija človek-računalnik
/ Human-Computer Interaction
,
Oblikovanje večpredstavnostnih vsebin
/ Multimedia Design
,
Sistemi III - Informacijski sistemi
/ Systems III – Information Systems
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator