University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

dr. Bojan Lazar

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
I/05 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 66 35 813
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://www.famnit.upr.si/en/about-faculty/staff/bojan.lazar/
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Ekologija in populacijska biologija velikih morskih vretenčarjev
Ecology and Population Biology of Large Marine Vertebrates
Raba habitata in povezanost morskih populacij
Habitat Use and Connectivity of Marine Populations
Vpliv antropogenih motenj v morskih ekosistemih
Impact of Anthropogenic Disturbances in Marine Ecosystems
Varstvena biologija morja
Marine Conservation Biology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biologija in diverziteta vretenčarjev
/ Biology and Diversity of Vertebrates
,
Biologija in varstvo velikih vretenčarjev
/ Biology and Conservation of Large Vertebrates
,
Populacijska biologija
/ Population Biology
,
Raziskovalna metodologija
/ Research Methodology
,
Sodobni pristopi k varstveni biologiji
/ Advanced Topics in Conservation Biology
,
Splošna zoologija
/ General Zoology
,
Varstvena biologija morja
/ Marine Conservation Biology
,
Varstvena biologija velikih morskih vretenčarjev
/ Conservation Biology of Large Marine Vertebrates
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator