University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

dr. Andrej Brodnik

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
I/02-1 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 52
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://www.brodnik.org/andy
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Podatkovne strukture
Data Structures
Vseprisotni sistemi
Ubiquitous Computing
Medicinska informatika
Medical Informatics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Algoritmi v bioinformatiki
/ Algorithms in Bioinformatics
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator