University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

dr. Andreja Kutnar

Redna profesorica / Full Professor

Kabinet
Office
P/01 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://osebje.famnit.upr.si/~andreja.kutnar/
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Lesarstvo
Wood Science
Vrednotenje okoljskih vplivov
Environmental impact assessment
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Gospodarjenje z gozdom in upravljanje z lesom
/ Forest and Wood Management
,
Izbrana poglavja iz modifikacije lesa in funkcionalizacija obnovljivih materialov
/ Selected Topics in Wood Modification and Functionalization of Renewable Materials
,
Izbrana poglavja iz regenerativnega trajnostnega razvoja
/ Selected Topics in the Regenerative Sustainability
,
Pisanje in predstavljanje znanstvenih besedil
/ Scientific Writting and Presentation
,
Priprava doktorske dispozicije - seminar
/ Preparation of Doctoral Disposition - Seminar
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinatorica študijskega programa (Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja, doktorski)
/ Study Programme Coordinator (Renewable Materials for Healthy Built Environments, Doctoral)
Namestnica koordinatorja študijskega programa (Trajnostno grajeno okolje, magistrski)
/ Deputy Coordinator (Sustainable Built Environment, Master)