University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

dr. Rok Bojanc

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Poslovna informatika
Business Informatics
Elektronsko poslovanje
Electronic Business
Informacijska varnost
Information Security
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Menedžment informacijskih tehnologij
/ Information Technology Management
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator