University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
SI | EN

dr. Laura Iacolina

Docentka / Assistant Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Genetika divjih živali
Wildlife Genetics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Analiza nukleotidnih zaporedij
/ Nucleotide Sequence Analysis
,
Evolucijska in populacijska genetika
/ Evolutionary and Population Genetics
,
Organska kemija in biokemija
/ Organic Chemistry and Biochemistry
,
Uvod v bioinformatiko
/ Introduction to Bioinformatics
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator