Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Tina Lekan Kraševec

Asistenka specialistka / Assistant specialist
Samostojna strokovna delavka
Professional Associate

Strokovna služba
Administration
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje
Library of Technology, Medicine and Natural Sciences
Delovno mesto
Position
Samostojna strokovna delavka
Professional Associate
Pisarna
Office
-
Telefon
Phone
+386 5 611 75 91
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje
/ Library of Technology, Medicine and Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Samostojna strokovna delavka
/ Professional Associate