Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Patrick Čebron

Tehnični delavec (Vzdrževalec)
Technical worker (Building Maintenance)

Strokovna služba
Administration
Tajništvo dekanata
Secretariat
Delovno mesto
Position
Tehnični delavec (Vzdrževalec)
Technical worker (Building Maintenance)
Pisarna
Office
-
Telefon
Phone
051 391 433
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Tajništvo dekanata
/ Secretariat
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Tehnični delavec (Vzdrževalec)
/ Technical worker (Building Maintenance)