Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Mojca Petrič

Asistentka z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
II/6 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 87
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Proučevanje značilnosti družin s posebnimi potrebami (predvsem starševo zaznavo osebnostnih potreb otrok z posebnimi potrebami in starševo mesto nadzora)
Characteristics of Families of Children with Disabilities (Parental Perception of Personality Characteristics of Children with Disabilities (CD), Parental Locus of Control)
Blagostanje pri starostnikih
Well-Being in Elderly Persons
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Osnove pedagoške psihologije
/ Basics of Educational Psychology
,
Psihološka diagnostika
/ Psychological Diagnostics
,
Psihometrija
/ Psychometrics
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator