Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Maša Černelič Bizjak

Docentka / Assistant Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Zdravstvena psihologija
Health psychology
Biopsihosocialni vidik zdravja (bolezni)
Biopsychosocial aspects of health (disease)
Psihologija prehranjevanja
Psychology of eating
Motnje prehranjevanja in hranjenja
Disordered eating and eating disorders
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Zdravstvena psihologija
/ Health Psychology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator