Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Helena Poličnik

Docentka / Assistant Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Bioindikacija - Biomonitoring
Bioindication - Biomonitoring
Ekotoksikologija
Ecotoxicology
Ekologija divjadi
Game Ecology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Ekotoksikologija
/ Ecotoxicology
,
Študijska praksa
/ Practical Training
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator