Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Francisco Baptista da sa Machado

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Šolska in pedagoška psihologija
School and Educational Psychology
interpersonalno sprejemanje in zavrnitev, študije družine in starševstva
Interpersonal Acceptance and Rejection; Family studies and parenting.
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator