Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

mag. Barbara Bradaš Premrl

Samostojna strokovna delavka
Proffessional Associate

Strokovna služba
Administration
Projektna pisarna
Research and Development Office
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Samostojna strokovna delavka
Proffessional Associate
Pisarna
Office
Muzejski trg 2, Koper
Telefon
Phone
+386 5 611 75 91
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Projektna pisarna
/ Research and Development Office
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Samostojna strokovna delavka
/ Proffessional Associate