Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Andrej Simončič

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Naravovarstveno kmetijstvo
Sustainable agriculture
Fitomedicina
Phytomedicine
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Osnove varstva rastlin
/ Principles of Plant Protection
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator