Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Aleš Oven

Vodja službe za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
Head of International Office
Pomočnik dekana
Dean’s Assistant

Strokovna služba
Administration
Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
International Office
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Vodja službe za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
Head of International Office
Pomočnik dekana
Dean’s Assistant
Pisarna
Office
Office Glagoljaška 8, Koper (2. nadstropje / 2nd floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 96
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
/ International Office
Raziskovanje
Research
 

Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Vodja službe za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
/ Head of International Office
Pomočnik dekana
/ Dean’s Assistant