Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Alenka Koželj

Predavateljica / Lecturer

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Analizna kemija s področja varstva okolja (poudarek na analizni kemiji voda)
Analytical Chemistry in Environmental Protection (Speciality Water Analytical Chemistry)
Zagotavljanje kakovosti v kemijskih laboratorijih (po ISO/IEC 17025)
Quality Assurance in Testing Laboratories acc. to ISO/IEC 17025
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Organska kemija in biokemija
/ Organic Chemistry and Biochemistry
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator