Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Izvedba študijskih programov 2022/23

natisni

V izvedbenem predmetniku so objavljeni podatki o izvedbi DODIPLOMSKIH in MAGISTRSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV v posameznem študijskem letu, potrdi pa ga senat fakultete. Doktorski študij poteka individualno, na podlagi individualnega študijskega načrta, ki ga pripravi mentor v sodelovanju s študentom.

Za vsak študijski program so objavljeni naslednji podatki: obvezni/ temeljni predmeti in izbirni predmeti, ki se izvajajo, nosilci predmetov (le za izbirne predmete), število ECTS kreditnih točk za predmet, semester (oz. kvartal) izvedbe predmeta, jezik izvedbe predmeta.

Izvedbeni predmetnik za študijsko leto 2022/2023

Dodiplomski študijski programi:

Magistrski študijski programi:

Podatki o predmetih, ki se izvajajo na angleški izvedbi študijskih programov prve stopnje (Matematika, Računalništvo in informatika, Bioinformatika) in druge stopnje (Matematične znanosti, Podatkovna znanost, Trajnostno grajeno okolje), so objavljeni na angleški spletni strani (TUKAJ).