Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Izvedba študijskih programov 2016/17

natisni

V izvedbenem predmetniku so objavljeni podatki o izvedbi DODIPLOMSKIH in MAGISTRSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV v posameznem študijskem letu, potrdi pa ga senat fakultete. Doktorski študij poteka individualno, na podlagi individualnega študijskega načrta, ki ga pripravi mentor v sodelovanju s študentom.

Za vsak študijski program so objavljeni naslednji podatki:

  • obvezni/ temeljni predmeti in izbirni predmeti, ki se izvajajo,
  • nosilci predmetov,
  • število ECTS kreditnih točk za predmet,
  • semester (oz. kvartal) izvedbe predmeta,
  • jezik izvedbe predmeta.

IZVEDBENI PREDMETNIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/17