Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Akreditacija študijskih programov UP FAMNIT

natisni

Vsi študijski programi UP FAMNIT so akreditirani v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (ZVis) in so javnoveljavni.

V skladu z ZVis študijski program za pridobitev izobrazbe sprejme senat univerze na predlog senata članice univerze. Univerza mora študijski program akreditirati pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis). Akreditacija je študijskemu programu podeljena za nedoločen čas. Pred ustanovitvijo Nakvis je soglasje k študijskim programom podal Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo (do leta 2010).

  Seznam študijskih programov UP FAMNIT s podatki o akreditaciji.

Razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (evidenca akreditiranih visokošolskih zavodov v RS in njihovih študijskih programov) je dostopen tukaj.