Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študijski koledar 2022/23

natisni

Študijski koledar za študijsko leto 2022/2023 je pripravljen ob upoštevanju 37. Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB 7 in spremembe), Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 51/15-UPB -2 in spremembe) in Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem.

I.  Splošno

Študijsko leto 2022/23 traja od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023.

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme presegati 42 tednov letno.

Izobraževalni proces na rednem študiju poteka pet dni na teden, od ponedeljka do petka. Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določijo članice glede na značilnosti izobraževalnega procesa. Izobraževalni proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi članica.

II.  Izobraževalni proces in izpitna obdobjana vrhna vrhna vrh

Jesenski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od ponedeljka, 3. oktobra 2022, do vključno petka, 20. januarja 2023
  • kvartalni študij:
   1. kvartal: od ponedeljka, 3. oktobra 2022, do vključno petka, 18. novembra 2022
   2. kvartal: od ponedeljka, 28. novembra 2022, do vključno petka, 20. januarja 2023
  • Članice UP lahko glede na značilnosti pedagoškega procesa izvajanje praktičnega usposabljanja podaljšajo do vključno petka, 27. januarja 2023.
 • Izpitna obdobja:
  • kvartalno izpitno obdobje: od ponedeljka, 21. novembra 2022, do vključno petka, 25. novembra 2022.
  • Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija se priporoča, da članica UP v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri posamezni učni enoti, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji ipd.).
  • zimsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 23. januarja 2023, do vključno petka, 17. februarja 2023 (4 tedne)
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Rektoričin dan (čista desetka): sreda, 19. oktober 2022
  • dan reformacije: ponedeljek, 31. oktober 2022
  • dan spomina na mrtve: torek, 1. november 2022
  • dan samostojnosti in enotnosti: ponedeljek, 26. december 2022
  • od torka, 27. decembra 2022, do petka, 30. decembra 2022
  • novo leto: ponedeljek, 2. januar 2023
  • slovenski kulturni praznik: sreda, 8. februar 2023
 • Ostali pomembni dnevi, določeni na ravni UP:
  • Jesenski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: od četrtka, 29. septembra 2022, do vključno sobote, 1. oktobra 2022
  • promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: četrtek, 20. oktober 2022

Spomladanski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij: od ponedeljka, 20. februarja 2023, do vključno petka, 2. junija 2023
  • kvartalni študij:
   3. kvartal: od ponedeljka, 20. februarja 2023, do vključno petka, 7. aprila 2023
   4. kvartal: od ponedeljka, 17. aprila 2023, do vključno petka, 2. junija 2023
  • Članice UP lahko glede na značilnosti pedagoškega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja ali organiziranega pedagoškega dela (praviloma z namenom nadomeščanja) podaljšajo do vključno petka, 9. junija 2023.

   Izvajanje praktičnega usposabljanja lahko članice UP nadaljujejo od srede, 16. avgusta 2023, do vključno torka, 12. septembra 2023. 

 • Izpitna obdobja:
  • kvartalno izpitno obdobje: od torka, 11. aprila 2023, do vključno petka, 14. aprila 2023.
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija se priporoča, da članica UP v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri posamezni učni enoti, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji ipd.).
  • poletno izpitno obdobje: od ponedeljka, 5. junija 2023, do vključno petka, 7. julija 2023 (5 tednov)
  • jesensko izpitno obdobje: od srede, 16. avgusta 2023, do vključno torka, 12. septembra 2023 (4 tedne)
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 10. april 2023
  • dan upora proti okupatorju: četrtek, 27. april 2023
  • petek, 28. april 2023
  • praznik dela: ponedeljek, 1. maj 2023, in torek, 2. maj 2023
  • Marijino vnebovzetje: torek, 15. avgust 2023
 • Ostali pomembni dnevi, določeni na ravni UP:
  - Spomladanski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: petek, 17.  februar 2023, in sobota, 18. februar 2023

  - Teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 13. marca 2023, do vključno petka, 17. marca 2023
  - promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: ponedeljek, 13. marec 2023
  - inavguracija izvoljenih v redne profesorje: torek, 14. marec 2023
  - 20. Slovesna akademija Univerze na Primorskem: petek, 17. marec 2023
  - Mednarodni teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 3. aprila 2023, do vključno petka, 7. aprila 2023