Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študijski koledar 2021/22

natisni

Študijski koledar za študijsko leto 2021/2022 je pripravljen ob upoštevanju 37. Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB 7 in spremembe), Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 51/15-UPB -2 in spremembe) in Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem.

I.  Splošno

Študijsko leto 2021/22 traja od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2022.

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme presegati 42 tednov letno.

Izobraževalni proces na rednem študiju poteka pet dni na teden, od ponedeljka do petka. Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določijo članice glede na značilnosti izobraževalnega procesa. Izobraževalni proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi članica.

II.  Izobraževalni proces in izpitna obdobjana vrhna vrhna vrh

Jesenski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od petka, 1. oktobra 2021, do vključno petka, 21. januarja 2022
  • kvartalni študij:
   1. kvartal: od petka, 1. oktobra 2021, do vključno petka, 19. novembra 2021
   2. kvartal: od ponedeljka, 29. novembra 2021, do vključno petka, 21. januarja 2022
  • Članice lahko glede na značilnosti izobraževalnega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere, itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja ali organiziranega pedagoškega dela, podaljšajo do vključno petka, 28. januarja 2022.
 • Izpitna obdobja:
  • kvartalno izpitno obdobje: od ponedeljka, 22. novembra 2021, do vključno petka, 26. novembra 2021 (1 teden)
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija, se priporoča, da članica v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri predmetih, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji).
  • zimsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 24. januarja 2022, do vključno petka, 18. februarja 2022 (4 tedne)
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Rektoričin dan (čista desetka): sreda, 20. oktober 2021
  • Dan spomina na mrtve: ponedeljek, 1. november 2021
  • ponedeljek, 27. december 2021
  • torek, 28. december 2021
  • sreda, 29. december 2021
  • četrtek, 30. december 2021
  • petek, 31. december 2021
  • Slovenski kulturni praznik: torek, 8. februar 2022 
 • Ostali pomembni dnevi, določeni na ravni UP:
  • Jesenski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: od torka, 28. septembra 2021, do vključno četrtka, 30. septembra 2021
  • Promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: četrtek, 21. oktober 2021

Spomladanski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od ponedeljka, 21. februarja 2022, do vključno petka, 10. junija 2022
  • kvartalni študij:
   3. kvartal: od ponedeljka, 21. februarja 2022, do vključno petka, 8. aprila 2022
   4. kvartal: od torka, 19. aprila 2022, do vključno petka, 10. junija 2022
  • Članice lahko glede na značilnosti izobraževalnega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere, itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja podaljšajo do vključno petka, 17. junija 2022, in ga nadaljujejo od torka, 16. avgusta 2022, do vključno petka, 9. septembra 2022.
 • Izpitna obdobja:
  • kvartalno izpitno obdobje: od ponedeljka, 11. aprila 2022, do vključno petka, 15. aprila 2022 
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija, se priporoča, da članica v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri predmetih, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji).
  • poletno izpitno obdobje: od ponedeljka, 13. junija 2022, do vključno petka, 15. julija 2022 (5 tednov)
  • jesensko izpitno obdobje: od torka, 16. avgusta 2022, do vključno petka, 9. septembra 2022 (4 tedne)
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 18. april 2022
  • ponedeljek, 25. april 2022
  • torek, 26. april 2022 
  • Dan upora proti okupatorju: sreda, 27. april 2022
  • četrtek, 28. april 2022 
  • petek, 29. april 2022 
  • Praznik dela: ponedeljek, 2. maj 2022
  • Marijino vnebovzetje: ponedeljek, 15. avgust 2022
 • Ostali pomembni dnevi, določeni na ravni UP:
  • Spomladanski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: od petka, 18. februarja 2022, do vključno petka, 20. februarja 2022
  • Teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 14. marca 2022, do vključno petka, 18. marca 2022
  • Promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: ponedeljek, 14. marec 2022
  • Inavguracija izvoljenih v redne profesorje: torek, 15. marec 2022
  • 19. slovesna akademija Univerze na Primorskem: četrtek, 17. marec 2022
  • Mednarodni teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 30. maja 2022, do vključno četrtka, 2. junija 2022